Biodynamického kranio výcviku – Cesty srdce ticha a klidu Dechu Života

Na začátku každého bloku kurzu dostaneš materiály ke studiu a základní informace jak terapii poskytovat, základní informace o projevech jednotlivých částí těla a energetického pole, návod jakým způsobem se dotýkat ošetřovaného a jak si sám/sama udržet své pole, jak setrvávat ve svém srdci a vytvořit bezpečné pole pro ošetřovaného, základy psychoterapie.

Pak následuje praktická část výcviku, účastníci si poskytují ošetření navzájem, jedno až dvě ošetření denně, účastní se různých sebepoznávacích cvičení a meditací a seznámí se s technikami zdrojování.

V každém bloku vám budou též zadány domácí úkoly, naučíte se potřebné základy anatomie dále je předepsáno množství vzájemných ošetření mimo dny výcviku, supervize a feedback.

Pokud máte zájem o další informace a chcete se přihlásit na výcvik, vyplňte přihlášku a já vás budu kontaktovat s dalšími informacemi o výcviku.

Váš telefon, Vaše zkušenosti s léčením, případné další informace či dotazy týkající se výcviku