Cesta srdce ticha a klidu Dechu Života – (post)biodynamický kranio výcvik

Po tisíciletí lidé vyhledávají léčitele, kteří tzv. přikládáním rukou umí uzdravovat tělo i Duši. Bývají to lidé, kteří mají nadání od Boha a svým bezpodmínečným milujícím přístupem pomáhají uzdravovat stará traumata, křivdy a zranění a zprostředkovat hledajícím odpuštění a pochopení daných obtíží tak, aby se mohli uzdravit.

Pak, před více než dvěma tisíci lety, zrodil se na zemi Člověk, který je synem Božím. Díky jeho zrození a následnému křtu v Jordánu v jeho 30 ti letech, mohl Bůh poprvé zažít naplno vtělení do lidského těla a pochopit utrpení, kterým lidé musejí během života procházet. Díky této Boží oběti máme my, lidé, svobodné Já, které není vázáno ani na Boha, ani na žádnou jinou bytost našeho Vesmíru. Naším úkolem v životě je zkrotit toto Já tak, aby se ocitlo v Srdci a nalezlo onu bezmezně léčivou sílu bezpodmínečnosti a lásky, Kristova impulzu, sjednocení, bratrství, vzájemné úcty, pochopení, respektu, pokory a tvoření v Souladu s Bohem a přírodou.

A právě tyto principy budeme hledat a nacházet v průběhu výcviku Cesty srdce ticha a klidu Dechu Života. Seznámím Vás s anatomií člověka po fyzické i duchovní stránce, se způsobem kterak se napojit na svou láskyplnou všeobjímající podstatu a uzdravit sám sebe, a posléze svým vlastním uzdravením pomáhat nalézt cestu k uzdravení druhým.

Pozor! Pouze pro odvážné – tento výcvik Tě uvede na cestu, která, pokud si to dovolíš, změní Tvůj život, náhled na svět, způsob myšlení a zcela jistě pak i Ty sám/sama změníš lidi, kteří s Tebou sdílí život. Výcvik čerpá z mnoha zdrojů a mých životních zkušeností.

Pokud jsi takovým odvážlivcem, a měl/a bys zájem se naučit, jak poskytnout posvátný léčebný dotek a prostor pro dialog klienta s Bohem, vyplň přihlášku pod textem. Na začátku každého bloku kurzu dostaneš materiály ke studiu – základní informace jak terapii poskytovat, základní informace o projevech jednotlivých částí těla a energetického pole, návod jakým způsobem se dotýkat ošetřovaného a jak si sám/sama udržet své pole a vytvořit bezpečné pole pro ošetřovaného a mnoho dalšího. Toto není výcvik osteopatie ani mechanické kraniosakrální práce, a vlastně ani biodynamické kraniosakrální práce ve smyslu, ve kterém jsou povětšinou učeny. Je to technika, která se spontánně rozvinula-projevila po dlouhodobé terapeutické práci biodynamické kraniosakrální terapie. Jde o mnohem hlubší léčebnou techniku, která je zároveň velmi podporující a poskytující evoluci lidské Bytosti jako takové. Součástí výcviku jsou pravidelné meditace a meditační techniky, které je třeba provádět i mimo výcvik, a které budete moci předávat svým klientům.

Každý den každého bloku následuje praktická část výcviku, účastníci si poskytují ošetření navzájem, každý účastník dostane a dá jedno až dvě ošetření denně, účastní se různých sebepoznávacích cvičení a seznámí se s technikami zdrojování, základními metodami psychoterapie atd. Mezi jednotlivými bloky je třeba absolvovat ošetření u praktiků Kraniosakrální biodynamiky, poskytovat si vzájemně ošetření mezi sebou, feedback a supervize. Dostanete i domácí úkoly, naučíte se potřebné základy anatomie apod.

Pro koho je výcvik určen: Pro terapeuty, lékaře, zdravotní sestry, porodní asistentky, psychoterapeuty, pomáhající profese, fyzioterapeuty, instruktory jógy, qigongu atd., ale také ideálně pro laické bytosti, protože výcvik je také skvělým způsobem jak nastoupit sebezkušenostní práci. Zdravotnické vzdělání tedy není podmínkou, základy anatomie jsou součástí kurzu.

Na začátku každého bloku kurzu dostaneš materiály ke studiu a základní informace jak terapii poskytovat, základní informace o projevech jednotlivých částí těla a energetického pole, návod jakým způsobem se dotýkat ošetřovaného a jak si sám/sama udržet své pole, jak setrvávat ve svém srdci a vytvořit bezpečné pole pro ošetřovaného, základy psychoterapie.

Nejdůležitější je praktická část výcviku, různá sebezkušenostní cvičení, meditace, účastníci si poskytují ošetření navzájem, jedno až dvě ošetření denně, účastní se různých sebepoznávacích cvičení a meditací a seznámí se s technikami zdrojování.

V každém bloku vám budou též zadány domácí úkoly, naučíte se potřebné základy anatomie dále je předepsáno množství vzájemných ošetření mimo dny výcviku, supervize a feedback.

Pokud máte zájem o další informace a chcete se přihlásit na výcvik, vyplňte, prosím, přihlášku, a já vás budu kontaktovat s dalšími informacemi o výcviku. Pro osobní kontakt můžete využít telefon 777 553 858 nebo email.

Váš telefon, Vaše zkušenosti s léčením, případné další informace či dotazy týkající se výcviku