Japonská klasická akupunktura Metody

Japonská klasická akupunktura

Mé první setkání s japonskou akupunkturou bylo u mé lektorky z TCM insititutu MUDr.Eriky Goetzové. Před jejím ošetřením jsem o metodě slyšela, ale po sezení s ní mě doslova nadchla. Přes velmi mělké zavedení jehly jsem cítila velmi silné teplo a brnění, které se mi příjemně rozlévalo od oblasti vpichu po celém těle.

Následně jsem už jen čekala, až bude mít Alan Jansson v Čechách seminář. Jeho seminář mi objasnil mnohé otazníky, které jsem po absolvování TCM Institutu a letité praxi měla, a v mnohém zjednodušil pohled na diagnostiku. Naučila jsem se používat jehly i pelyňkovou moxu novým způsobem, naučila se hmatat akupunkturní dráhy, velmi mne zaujalo japonské pojetí diagnostiky pulzu a diagnostiky pohmatu břicha.

Poté jsem ještě pokračovala ve studiu videokurzu Japonského lektora Masakazu Ikeda Sensei, který tuto metodu zpopularizoval i mimo Japonsko. Netrvalo dlouho a začala jsem užívat tuto metodu (pod Alanovou supervizí) i ve své praxi. Metoda používá ošetření kořene (rozuměj konstitučních předpokladů) a poté se věnuje lokálním obtížím.

V mé praxi se mi velice osvědčila zejména při akutních bolestech pohybového aparátu, ale třeba i při stimulaci žláz s vnitřní sekrecí nebo revmatismu.

Stránky Alana Janssona najdete zde
Stránky Masakazu Ikedy sensei najdete zde