Pobyt a výcvik

Někdy člověk potřebuje vypnout a vystoupit ze zaběhaných kolejí, odjet někam, kde není nikdo, kdo ho zná, sám se sebou a se svými stíny. Pak ho třeba osloví nabídka Intenzívního léčebného pobytu .

A možná během kranio ošetření zjistíte, že Vás kranio zajímá víc, než jen jako klienta, a že byste se chtěli naučit poskytovat základní ošetření svým blízkým v případě potřeby a možná vás absolvování Individuálního biodynamického kranio výcviku – výcviku Ticha a klidu Dechu Života pro začátečníky tak zaujme, že budete chtít ještě prohloubit své znalosti a zpracovat svá traumata tak, abyste mohli pomáhat sobě i druhým ve větším rozsahu. Pak se můžete přihlásit Biodynamického kranio výcviku – Cesty srdce ticha a klidu Dechu Života.