Děti Dětské zdraví Metody Muž Onemocnění a jejich léčba Roční období Tradiční čínská medicína Žena Ženské zdraví

Onemocnění COVID 19, a očkování – pomoc TČM při prevenci komplikací a léčení následků

Milí přátelé, dnes jsem se chtěla věnovat vodě a jejímu vlivu na lidské tělo… Ale čím dál častěji dostávám dotazy zda se očkovat či ne, a pokud ano, co mohou lidé dělat pro co největší zmírnění vedlejších účinků očkování, zda mohu pomoci vyléčit onemocnění způsobené Covidem atd. Proto se můj dnešní článek bude věnovat tomu, jak vlastně Tradiční čínská medicína pohlíží na virus SARS2-Covid 19 (dále jen Covid) a jaké má možnosti (a účinnost) léčby tohoto nového onemocnění, jakým způsobem je možné toto onemocnění léčit ve třech ze čtyř fází, a jak je možno, v případě očkování, pomoci předejít nepříjemným vedlejším účinkům vakcíny a jejich následkům v organismu. Doufám, že Vám tento souhrn pomůže ulevit od strachu, který je v této době bohužel všudypřítomný, a pocítit úlevu, že přeci jen je možné s tímto onemocněním účinně bojovat.

Proč se obrátit na řešení pomocí Tradiční čínské medicíny (TČM)? Začněme fakty. Pokud se podíváme na grafy výskytu viru Covid v Číně, vidíme, že ač v zemi žije přes dvě miliardy obyvatel, výskyt je opravdu miniaturní. Můžeme se pozastavit nad metodikou provádění testů i přiznávání nakažených, přesto 5000 úmrtí na onemocnění způsobené virem Covid, a necelých 90 tis. nakažených je jistě úctyhodný výsledek. Samozřejmě se jedná také o to, že Čína je vlastně diktatura, nedodržuje téměř žádná lidská práva a tudíž i donucovací způsoby k dodržování opatření spojených s epidemickým stavem jsou velmi efektivní. Na toto téma ale nechci psát svůj článek. Ráda bych ale zmínila množství studií na toto téma, které potvrzují, že plošné nasazení speciálně vyvinutých bylinných směsí, které reagují i na mutace viru jsou klíčem k nízkému výskytu viru v Číně a jeho rychlému zvládnutí.

Čínští zdravotníci používají směs na prevenci onemocnění, která je velice účinná a snižuje riziko nákazy. Jisté je, že Číňané brzy zjistili, že ze zdravotníků, kteří požívali preventivní TČM směs neonemocněl žádný, přestože pracovali v nejvíce zasažených oblastech a používali pouze chirurgické roušky a ne respirátory N95. Z kontrolní skupiny zdravotníků, kteří preventivní směs neužívali onemocnělo více než 40% a někteří zemřeli. Tato, a další studie podnítily čínské ministerstvo zdravotnictví, aby preventivní směs nasadili plošně. Již v lednu loňského roku byly vyzkoušeny směsi na 1., 2. a 4.fázi onemocnění, a v průběhu loňského roku byly náležitě upravovány podle vnějších podmínek a mutace viru. Proto už existuje i bylinná směs na britskou, jihoafrickou i brazilskou mutaci, další jsou ve vývinu.

Říkáte si, jak je to možné? V Číně je TČM pevně provázaná se západní medicínou, tou, kterou známe my v České republice. V Čínských nemocnicích naleznete na jednom patře např. oddělení neurologie s nejmodernějšími diagnostickými přístroji a chirurgickým oddělením a na tomtéž patře oddělení TČM s kvalifikovanými akupunkturisty a specialisty na bylinnou léčbu. Obě odvětví spolu úzce spolupracují, TČM lékaři si nechávají diagnostikovat pacienty západními přístroji, nechávají si dělat rozbory krve atd., západní lékaři zase posílají své pacienty k TČM kolegům, kteří jsou velice ceněni za pomoc v chronických případech či podporu západní léčby. Ve 21.století již existuje velké množství klinických studií publikovaných v mezinárodních prestižních lékařských časopisech, které metody TČM zkoumají západními diagnostickými metodami.

Promiňte mi výše uvedená fakta, pravděpodobně jste již přehlceni informacemi, které poskytují sdělovací prostředky a internet, a které jsou často protichůdné. Dovolte mi shrnout to, co pro Vás Tradiční čínská medicína může udělat. I u nás v Čechách máme k dispozici několik směsí speciálně vyvinutých právě pro prevenci a léčbu tohoto onemocnění, které se dají ještě upravit na míru, podle příznaků pacienta. Úspěšně pomáhám řešit i nepříjemné vedlejší následky prodělaného onemocnění Covid, jako jsou bolesti svalů, ztráta čichu, nadměrná únava.

Důležité je nasadit danou směs pro danou fázi onemocnění co nejdříve, pak se náklady na léčbu minimalizují a rychlost vyléčení zvyšuje. Bylinné směsi tedy pomáhají jednak v prevenci. Preventivní směs doporučuji zejména osobám se zvýšeným rizikem nákazy ať už proto, že jsou často mezi velkým množstvím lidí a proto je riziko zvýšené, nebo osobám starším, nebo imunitně deficitním. Tato směs pomáhá nastolit rovnováhu v těle a naladit imunitu tak, aby se virus v těle nemohl množit. Směsi ale ulevují a uzdravují i pokud již onemocnění propuklo, ať už jde o ranou fázi onemocnění (neustupující horečky a bolesti svalů, pocit dušnosti, může se objevit ztráta čichu, může být potvrzen testem výskyt viru, ale nemusí), nebo o druhou fázi, ve které se přidává tíha na prsou, větší zahlenění, i při jeho zhoršení, kdy dochází už k většímu zasažení plic, může už být i diagnostikován zápal plic, i v tomto okamžiku, pokud ještě není důvod pacienta hospitalizovat na JIP je možné tuto směs nasadit. V momentě, kdy se stane, že už nemoc nastoupila do 3.fáze (která může ale nemusí nastat) a nemocný musí být napojen na plicní ventilátor, nemohu jako terapeutka TČM v Českém prostředí již nijak pomoci, není zde ani prostor, pacient je většinou v bezvědomí. K této fázi ale při včasném nasazení některé z předchozích směsí dochází jen velmi zřídka.

Po prodělané infekci je pak vhodná tzv. doléčovací směs na 4. fázi, která způsobuje vedlejší, obvykle dlouhodobě přetrvávající příznaky, jakými bývají bolesti zad, kostí, kloubů, ztráta čichu, zvýšená únava atp.
Co se týče očkování proti viru Covid, jeho volbu musí zvážit každý sám. Každopádně v případě, že se rozhodnete pro očkování, mohu Vám předepsat směs k prevenci vedlejších účinků očkování a minimalizaci rizika vedlejších účinků. Směs se používá jeden den před každou dávkou očkování a tři dny po očkování, celkem tedy směs na 8 dní (2x čtyři dny). Jen pro informaci, cena této preventivní směsi při očkování se pohybuje mezi 250 a 300 Kc, plus poštovné.
Velmi dobrá zpráva je, že směsi je možné podávat i jako doplňkové k farmaceutickým léčivům či antibiotikům, neboť nezpůsobují interakce s léky a při jejich nasazení dochází k urychlení ozdravného procesu. V některých nemocnicích dokonce spolupracujeme s lékaři na JIP, kteří pacientům tyto směsi v kontrolovaných studiích podávají. V Německu a Velké Británii jsou dokonce akupunktura a bylinné směsi TČM hrazeny některými pojišťovnami.
V České republice již máme naštěstí kvalifikované terapeuty, kteří ovládají umění TČM, kteří studovali buď na univerzitách ve Velké Británii, které vzdělání v tomto oboru poskytují již více než 30 let, nebo přímo v Číně, a od roku 1990 i v České republice existují vzdělávací instituce poskytující vzdělávací programy, které sice bohužel (na rozdíl od Velké Británie) nejsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví, mají nicméně srovnatelný obsah jako jejich zahraniční kolegové.

Diplomovaní praktici TČM jsou často původně lékaři a zdravotníci, psychoterapeuti nebo léčitelé, kteří si chtěli doplnit kvalifikaci a poskytovat kvalifikovanou péči v rámci v souladu s 5000 let starým (písemně zdokumentovaným), stále se vyvíjejícím léčebným uměním. Velkými zastánci tohoto léčebného systému a zároveň garanti studia na dvou nejprestižnějších českých institucích poskytující TČM vzdělávání je MUDr.Ludmila Bendová z 1.školy tradiční čínské medicíny a MUDr. Jozef Lucký z TČM Institutu. Nejen tito lékaři se snaží svou neutuchající péčí a osvětou ukázat české veřejnosti, že léčba Tradiční čínskou medicínou není žádné šarlatánství či léčba kozími bobky, což bohužel často zaznívá na adresu TČM od jejich, často nepoučených kolegů z České lékařské komory, ale velmi propracovaný a tisíciletími vyzkoušený účinný léčebně-diagnostický systém.

Naštěstí se o účinnosti metod TČM mohou lidé přesvědčit sami, často neléčitelné chronické obtíže se s pomocí metod TČM uzdraví a i v léčbě akutních onemocnění je TČM velmi účinná.

Praktici TČM jsou schopni tedy předepsat na míru směs na onemocnění způsobené virem COVID-19, nechat tuto směs namíchat v certifikované laboratoři, která dováží nejkvalitnější byliny z Číny pravidelně kontrolované na obsah těžkých kovů, pesticidů a herbicidů a plísňových spórů. Od napsání receptu k jeho dodání na dobírku klientovi většinou neuplynou více než 3 pracovní dny, a pro nás Jihočechy je také možné si recepty osobně vyzvednout v bylinkárně TCM Bohemia v Hluboké nad Vltavou. Tento způsob se používá převážně v akutních případech, kdy od napsání receptu po jeho vyrobení neuplyne více než půl dne, tzn. že terapeut ráno napíše recept a odpoledne si ho klientova rodina může vyzvednout na Hluboké. Pokud není urgence příliš velká, terapeut nechá zaslat bylinky na dobírku přímo na adresu klienta.

Jelikož jsem sama diplomovanou terapeutkou TČM s mnohaletou praxí, ráda Vám pomohu. Od loňského jara předepisuji směsi i na onemocnění způsobené virem Covid a moje zkušenost s nimi je velmi dobrá. Vzhledem k momentálnímu nouzovému stavu se jeví jako nejvhodnější telefonická konzultace, nebo dotaz přes email. Proto v případě akutní potřeby, nebo pokud máte dotazy ohledně léčby, její úspěšnosti a jejího průběhu, kontaktujte mne na mém telefonním čísle 777 553 858. Ráda Vám poskytnu odborné poradenství, pomohu rozptýlit obavy relevantními, výzkumy prověřenými informacemi, ráda Vám vše vysvětlím a pomohu Vám i Vašim rodinám.

Přeji nám všem poklidné a zdravé jaro, a ze srdce doufám, že se situace brzy zlepší, počty onemocnění se sníží a budeme moci opět začít žít životem naplno a stýkat se nejen on-line a přes telefon, ale i naživo tak, jak jsme doteď byli všichni zvyklí.

S úctou Ludmila Sofie Dvořáková

Klíč zdraví
www.kliczdravi.eu

Článek vyjadřuje názor autorky.