Ceník Tradiční čínská medicína (TČM)

Vstupní diagnostika, návrh terapie – cca 90 minut 1000 Kč
Kontrola
Bylinky cca 30 minut 300 Kč
Akupunktura, baňkování, moxa, čínská masáž cca 60 minut 600 Kč
Akupunktura, baňkování, moxa, čínská masáž cca 90 minut 1000 Kč

Jak to chodí při ošetření TČM
Setkávám se s lidmi, kteří potřebují řešit chronické či akutní zdravotní potíže, často když už západní medicína nemá řešení. Tradiční čínská medicína se zaměřuje na zdraví člověka celostně, tzv.holisticky, stává se, že díky důkladnému vyšetření se situace osvětlí a já mohu navrhnout terapii, která má následně uspokojivé výsledky. Vzhledem k tomu, že bývám „poslední nadějí“ ve vypjatých situacích, cítím velkou zodpovědnost při práci s Vaším zdravím.
Na vstupní diagnostiku potřebuji dostatek času, stejně tak na každé naše další setkání. Vezmete-li si s sebou zprávu od Vašeho odborného lékaře, rentgenové snímky případně rozbor krve, bude to přínosem pro přesnější zhodnocení situace. Na základě diagnostiky Vám navrhnu terapii a jako u klasického lékaře po navržené terapii a jejím nastoupením je třeba chodit pravidelně na kontroly, následovat moje instrukce. Chronické stavy vyžadují dlouhodobější spolupráci, u akutních stavů stačí většinou jen několik sezení. Ihned našem úvodním setkání ještě zvažuji Váš stav dle nasbíraných informací, a sestavím plán terapie, případně bylinnou směs na míru, přímo pro Vás.
Během následných kontrol zvážím stav opět na základě diagnostiky těla, pulzu, jazyka, veškerá terapie, ať už se jedná o ošetření akupunkturních drah, masáže nebo bylinné směsi jsou šité na míru právě Vašemu stavu právě v daném momentu, a během našich setkávání je podle příznaků mohu ubírat či doplňovat, o čemž Vás samozřejmě informuji.